Disclaimer

Bast Driedorp besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Bast Driedorp is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bast Driedorp is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacy statement
Bast Driedorp gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar producten en diensten en heeft dit in een verklaring op deze website geplaatst.